Grootschalige oefening op Mediapark Hilversum

Donderdagavond 7 maart oefenden de hulpdiensten van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) samen met Politie, KMar, Het Rode Kruis, NEP, Talpa, het Kernteam Media Park en Crowd Support op het Media Park in Hilversum.

 

Scenario oefening: “Vivet”

Tijdens een muziekevenement in Studio 22, dat door 350 toeschouwers bekeken werd, ontstond een
geweldsincident waarbij meerdere personen werden verwond en gegijzeld. Het scenario leverde
daarmee voldoende oefen- en leermomenten voor de aanwezige bedrijfshulpverleners, de Dienst
Speciale Interventies van de politie en de overige hulpverleners. Zo had de brandweer zijn handen vol
aan het bevrijden van een slachtoffer op hoogte en was het ambulancepersoneel druk met de grote
hoeveelheid slachtoffers. Vooral de coördinatie tussen de hulpdiensten en het Kernteam van het
Media Park werd goed op de proef gesteld.

Oefening
De oefening vond real-time plaats. Alle handelingen die tijdens een echt incident moeten worden
verricht, werden daadwerkelijk op die manier beoefend. Na ruim twee uur werd de oefening beëindigd
en hebben alle betrokken partijen een eerste, korte evaluatie over hun inzet tijdens de oefening
gehouden. In algemene zin kijken alle betrokkenen terug op een geslaagde oefening.
Op een later tijdstip wordt de oefening uitgebreider geëvalueerd en zullen de oefenresultaten worden
opgetekend.
De oefening, die geregistreerd werd door NEP in samenwerking met studenten van het ROC, was op
schermen te volgen door de aanwezige genodigden, waaronder de voorzitter van de veiligheidsregio,
de heer Pieter Broertjes.

Kader
Om de hulpdiensten in onze regio goed geoefend te houden, zijn er regelmatig grote oefeningen
waarbij zij verschillende scenario’s beoefenen.
Het doel van de oefening op het Media Park was het beoefenen van de communicatie tussen de
diverse deelnemers en het beoefenen en testen van procedures. Daarnaast trainden de deelnemers
natuurlijk hun eigen uitvoerende handelingen tijdens incidenten

Maak een Gratis Website met JouwWeb